Ondersteuning bij sterven en rouw


In 2022 volgde ik een opleiding bij Linda Wormhoudt (Soul Ritual) voor het begeleiden van stervenden, gestorvenen en hun nabestaanden. Ik kan je ondersteunen bij rouwverwerking voor jou en jouw systeem. Of je adviseren over hoe een stervende of pas gestorvene te begeleiden. Neem gerust contact op als je hier meer over wilt weten.